การจัดส่งสินค้า delivery 

   วิธีการจัดส่งสินค้า

   (Shipping information)

     การจัดส่งสินค้าได้ 3 แบบคือ 

      ตรวจสอบสถานะสินค้า

       1.จัดส่งโดย D H L Express 

       2.จัดส่งโดย Kerry Express Thailand

       3.จัดส่งโดย NINJA VAN

      หมายเหตุ :ผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญา

      โดยการส่งหนังสือแจ้งเจตนาได้ภายใน7วัน

      นับแต่วันได้รับสินค้าและผู้ประกอบการธุรกิจ

      จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อ

      ซื้อสินค้าภายใน15วันนับแต่วันที่ผู้บริโภค

      ใช่สิทธิในการคืนสินค้า

      บริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้า

      ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง 

       à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนdhl   

         à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนkerry